Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,2 98,5
(1B) Personal de residències 95,9 89,7 94,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 91,6 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,9 84,9 91
(4) Persones amb gran dependència 91,6 87,7 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 91,7 91,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 90,4 92,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 84,9 88,2
(6) Treballadors essencials 90,7 81,5 89,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,8 79,8 87,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,8 79 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,7 68 80,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,2 60,8 76,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,1 63,1 69,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67 55,7 63,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,8 51,7 62,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,5 59,3 72,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70 57,7 66,2
Total >=12 anys 82,2 72,5 80,1
Total >=16 anys 82,8 73,3 80,8
Total 73 64,4 71,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi