Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 94,7 94,7
(1B) Personal de residències 81,9 77,3 77,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,8 82,3 83,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 59,4 3,7 5
(4) Persones amb gran dependència 81,1 76,1 76,6
(5A) Persones de 80 anys o més 84,4 21,7 21,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 13,7 2,2 2,2
(6) Treballadors essencials 63,7 0,5 1,8
(8A) Persones de 60 a 65 anys 28,2 0,7 1,1
Total >=16 anys 17,2 5,6 5,8
Total 14,4 4,7 4,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.