Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,9 98,1 93,7 93,8
(1B) Personal de residències 92,2 86,1 92 61,2 65
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 90,3 94,6 70,1 72,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,2 87,9 92,4 50,5 55,4
(4) Persones amb gran dependència 88,1 84 85,9 61 61,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,6 93,7 86,7 86,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 93,2 93,7 80,6 85,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 87,4 90,1 71,6 75,9
(6) Treballadors essencials 92,7 85,7 91,6 48,2 51,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,8 84,5 89,1 63,5 69,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88 80,5 87,3 45,9 51,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,3 71,5 83,1 26,5 34,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,3 66,3 79,9 16,1 25,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,1 64,5 75,1 9,5 12,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,9 59 70,7 7 9,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 76 58,9 72,9 0,4 2,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,7 67,2 81,5 0,1 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,1 46 55,3 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,6 0 3,4 0 0
Total >=12 anys 84,6 74,5 82,6 36,1 40,2
Total >=16 anys 85,7 76,2 84,3 38,3 42,6
Total 76,8 65,7 73,1 31,9 35,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.