Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,3 92,8 92,8
(1B) Personal de residències 75,3 70,6 71,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,9 79,2 80,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 52,1 5,9 8,7
(4) Persones amb gran dependència 73,1 57,3 58,5
(5A) Persones de 80 anys o més 89,1 23,9 23,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 23,8 1,2 1,2
(6) Treballadors essencials 62,6 0,8 2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 49,3 0,3 1,1
Total >=16 anys 22,4 6,6 6,8
Total 18,9 5,6 5,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.