Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,5 98,5
(1B) Personal de residències 94,7 85,4 95,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,9 90 97,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,1 77,8 91,2
(4) Persones amb gran dependència 93,5 92,2 93,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 92,5 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 93,4 94,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 87,9 92
(6) Treballadors essencials 90,8 77 89,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,8 80,8 90,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,7 75,1 85,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 64,1 82,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,6 56,9 80,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,9 61,4 72,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,4 56 65,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,9 55,8 68,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,6 59,6 76
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,2 59,2 67,2
Total >=12 anys 85,7 74,6 84,2
Total >=16 anys 86,4 75,3 85
Total 77,5 67,5 76,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi