Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,7 93,4 93,4
(1B) Personal de residències 77,1 73,9 74,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 74,2 66,7 67,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,3 7,3 9,4
(4) Persones amb gran dependència 84,5 67,3 68,5
(5A) Persones de 80 anys o més 85,9 24,6 24,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 16,7 1 1
(6) Treballadors essencials 67,6 0,5 1,8
(8A) Persones de 60 a 65 anys 37,1 0,4 0,7
Total >=16 anys 19,3 7,1 7,3
Total 16,3 6 6,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.