Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 94,1 94,1
(1B) Personal de residències 77,3 73,7 73,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83 77,1 78,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,9 7,6 9,5
(4) Persones amb gran dependència 75,2 63,1 63,1
(5A) Persones de 80 anys o més 83,3 20,8 20,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 11,8 0,8 0,8
(6) Treballadors essencials 70 0,4 1,6
(8A) Persones de 60 a 65 anys 36,8 0,2 0,5
Total >=16 anys 15,6 4,5 4,6
Total 13,2 3,8 3,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.