Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 91,5 89,7 89,8
(1B) Personal de residències 70,7 65 65,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84 78,6 80,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 57,4 4,3 6,8
(4) Persones amb gran dependència 78,8 69,4 69,6
(5A) Persones de 80 anys o més 85,5 29,4 29,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 23,7 2 2
(6) Treballadors essencials 64,1 0,7 2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 50 0,2 1,1
Total >=16 anys 21,6 7,7 8
Total 18 6,4 6,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.