Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,6 96,8
(1B) Personal de residències 86 77,3 82,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90 84,2 87,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 79 55,6 60,6
(4) Persones amb gran dependència 88,9 85,8 86
(5A) Persones de 80 anys o més 93 91,9 92
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,6 80,8 90
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,9 13,4 18
(6) Treballadors essencials 80,2 57,7 61,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,3 33 40,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 77,2 48,4 52,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 61,9 1,5 7,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 46,1 1 12,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 4,5 0,9 1,7
Total >=16 anys 54,7 31,8 36,1
Total 45,8 26,6 30,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi