Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,8 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 94,3 90,2 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 79,5 71,2 76,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 87,4 60,2 66
(4) Persones amb gran dependència 96,2 96,2 96,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,7 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90 87,7 87,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 82,5 6,3 8
(6) Treballadors essencials 73,2 50,9 56,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 77,8 7,5 11,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,1 47,1 51,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 49,2 1 5,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 10,1 1,6 2
Total >=16 anys 49,5 28,4 30,4
Total 42,3 24,3 26
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi