Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,3 98,5 91,1 91,2
(1B) Personal de residències 93,7 90,2 93,6 60,5 64,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 91,9 94,9 65,5 67,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 88,2 93,4 53,5 57,1
(4) Persones amb gran dependència 91,6 88,2 89,2 61,4 62,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,2 94,2 86,4 86,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 93,7 94 77,6 84
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 89,1 90 74,3 76
(6) Treballadors essencials 92,7 86,8 92,1 49,9 52,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 87,5 90,9 67,3 72,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 83,3 88,3 49,4 53,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,3 77,9 85,2 31,7 36,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,3 73,8 81,6 21,5 26,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,6 69,2 76,8 11,4 13,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,1 61,9 71,7 7,8 10,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,2 62,5 74,2 0,7 3,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87 70,9 84,6 0,2 1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,2 50,4 58,5 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 31,9 0 2,5 0 0
Total >=12 anys 86,7 78,7 84,6 40,1 43,3
Total >=16 anys 87,6 80,4 86,2 42,5 45,9
Total 79,5 70,3 75,7 35,8 38,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.