Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 98 98,2 88,9 89,1
(1B) Personal de residències 94,6 89,5 94,3 58,2 59,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 92 95,4 70 72,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 87,7 93,4 50,4 55,1
(4) Persones amb gran dependència 85,8 82,5 84,1 61,3 62,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 93,8 93,9 86,1 86,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,6 94,2 77,9 84
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 89,1 90,2 72,7 74,4
(6) Treballadors essencials 91,8 83,4 90,7 44,1 46,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 85,8 90,4 64,3 69,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 80,6 88,2 44,3 50
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,7 72,9 84,5 21,1 28,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,6 68,5 80,9 11,2 19,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,5 63,7 75,9 5,9 9,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,9 59,8 72,6 4,6 8,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,3 59,3 76,1 1 4,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,9 67,4 84,4 0,4 1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,3 45,2 55,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 26,7 0,2 3,5 0 0
Total >=12 anys 86,4 75,6 84,2 36 40,2
Total >=16 anys 87,5 77,4 85,8 38 42,5
Total 78,8 67,5 75,3 32,1 35,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.