Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,5 97,6 84,6 84,8
(1B) Personal de residències 93,7 90 93,3 58,4 60
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,6 90,8 93,9 66,7 69,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 88,5 93 53,1 56,8
(4) Persones amb gran dependència 88,2 85,8 87,4 58,9 59,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,8 93,8 84,1 84,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,1 93,7 75,9 82,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,7 88,6 90,4 71,8 74,8
(6) Treballadors essencials 91,5 84,7 90,4 46,1 49
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 84,9 89,4 63,2 68,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 81,7 87,7 47,8 52,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,4 75,2 84,3 28,1 34,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,3 69,1 80,6 16,8 25,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,2 64,5 74,7 6,4 10,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75 59,7 72 4,3 9,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,1 60,8 75,9 0,4 4,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85 68,2 82,8 0,3 1,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,7 47,2 55,2 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 25,7 0 2,2 0 0
Total >=12 anys 86,3 77,2 84,3 39 43,2
Total >=16 anys 87,4 78,8 85,8 41,1 45,5
Total 78,9 69,1 75,6 34,9 38,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.