Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 91 89,3 89,5
(1B) Personal de residències 76,9 72,4 74,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 76,2 70,9 71,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 60,3 7,3 10,3
(4) Persones amb gran dependència 88,6 70,8 72,5
(5A) Persones de 80 anys o més 84,9 25,1 25,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 10,5 1,6 1,6
(6) Treballadors essencials 64,6 0,9 2,2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 45,6 0,5 1,8
Total >=16 anys 19,1 6,8 7,1
Total 15,8 5,6 5,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.