Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 92,8 85,5 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 89,2 93,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,9 83,9 92
(4) Persones amb gran dependència 94,3 92,1 94
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,9 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 90,6 93,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 87,5 89,8
(6) Treballadors essencials 92 83,7 90,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 81,5 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 78,3 87,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,5 73 83,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 67,4 79,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,9 65,1 73,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70 57,1 67,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,8 55,2 67,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,1 66 79,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,8 63,9 72,4
Total >=12 anys 84,8 75,2 83,3
Total >=16 anys 85,4 75,8 84
Total 74,7 66,2 73,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi