Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,8 94,1 94,4
(1B) Personal de residències 78,3 71,6 74,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84,1 77,3 79,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 57,9 5,3 7,2
(4) Persones amb gran dependència 80,2 72 72,8
(5A) Persones de 80 anys o més 87 23,6 23,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 16,9 1,7 1,7
(6) Treballadors essencials 60,8 0,7 1,7
(8A) Persones de 60 a 65 anys 49,5 0,6 1,6
Total >=16 anys 19,7 6,3 6,6
Total 16,4 5,3 5,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.