Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,5 97,7
(1B) Personal de residències 93 87,2 92,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,5 87,5 92,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,9 83,8 91,4
(4) Persones amb gran dependència 89,8 87,2 89
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,3 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 90 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 85,5 89,9
(6) Treballadors essencials 90,6 81 89
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 79 88,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 77 86,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 69,2 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,9 59,6 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,6 60,2 72,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,4 50,3 66,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,5 52,8 69,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,7 62,3 78,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,9 59,8 68,5
Total >=12 anys 84,3 72,7 82,8
Total >=16 anys 85 73,4 83,6
Total 74,5 64,3 73,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi