Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 92,1 89,6 89,6
(1B) Personal de residències 77,7 74 74,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 78,9 73,5 75,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,2 9 11,2
(4) Persones amb gran dependència 80,9 61,5 62,7
(5A) Persones de 80 anys o més 86 20,9 20,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 11,6 1,9 1,9
(6) Treballadors essencials 64,2 0,8 1,9
(8A) Persones de 60 a 65 anys 45,6 0,4 1,2
Total >=16 anys 20,9 7,1 7,3
Total 17,4 5,9 6,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.