Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,9 95,3 95,3
(1B) Personal de residències 77,6 75,1 75,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 74,4 67,1 69,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 65,2 7,1 9,6
(4) Persones amb gran dependència 85,8 56,2 56,2
(5A) Persones de 80 anys o més 87,9 25,5 25,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 13,6 1,2 1,2
(6) Treballadors essencials 64,8 0,5 1,1
(8A) Persones de 60 a 65 anys 43,5 0,3 0,8
Total >=16 anys 24,9 8,7 9
Total 21,4 7,5 7,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.