Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 95,2 89,8 95,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,4 82,5 89,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,5 82,6 88,5
(4) Persones amb gran dependència 92 90,6 92
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 90 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,6 85,7 88,8
(6) Treballadors essencials 90 80,4 87,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 80,1 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,8 78 85,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,2 70,1 81,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77 59,6 75,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,4 59,6 69,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,6 55,7 66,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 72 58,4 69,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,4 65,1 78,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,2 60,5 71,7
Total >=12 anys 84,7 75,6 83,3
Total >=16 anys 85,2 76,3 83,9
Total 76,2 68 75
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi