Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 96,3 97,5 97,5 93,8 93,8
(1B) Personal de residències 98,1 96,2 98,1 72,1 76,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 88,7 93 67,6 70,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,4 90,1 96,4 46,8 53,2
(4) Persones amb gran dependència 97,8 97,8 97,8 64,4 64,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94 94,1 86,3 86,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92 91,6 91,7 80,6 81
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 88,2 88,9 71 72,8
(6) Treballadors essencials 90,5 79,4 89,9 43,6 49,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 84,1 88,9 62,5 68
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 79,4 85,2 44,6 50,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,5 70,1 80,5 26,8 34,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77 65,3 75,5 16,6 23,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,9 56,6 69 6,8 10
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,8 57,2 72,1 4,5 8,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,6 56 75,2 0,6 2,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,7 61,7 82,4 0 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,9 44,7 57,9 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 43,5 0,2 7,5 0 0
Total >=12 anys 83,9 73,2 82,1 36,3 40
Total >=16 anys 84,6 74,6 83,3 38,1 42
Total 78,5 66,4 74,8 32,9 36,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.