Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 97,4 97,4 97,4 94,9 94,9
(1B) Personal de residències 95,6 93,3 95,6 64,4 66,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 100 100 100 89,7 89,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 97,6 90,2 95,1 48,8 63,4
(4) Persones amb gran dependència 89,5 89,5 89,5 73,7 73,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,5 94,5 87,3 87,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 94,2 94,2 85,6 85,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 87,8 88,3 75,2 77,1
(6) Treballadors essencials 91,7 80,2 90,9 39,3 44,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 81,7 87,9 60,7 66,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,4 77,1 84,8 34,6 39,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 77,6 66,1 77 10,2 18,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,7 62,3 76 6 12,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,1 56,5 70,9 2,8 4,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,3 56 70,6 1,7 2,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,7 56,1 71,3 0,7 1,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,1 60 81,4 0,3 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,6 43,6 58,8 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 49,5 0 15,1 0 0
Total >=12 anys 83,2 71,6 81,2 31,3 34,7
Total >=16 anys 83,7 73 82,3 32,8 36,4
Total 78,4 65 74,5 28,4 31,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.