Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100 100 100
(1B) Personal de residències 96,6 96,6 96,6 75,9 79,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,3 97,1 74,3 74,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,1 89,5 92,1 47,4 50
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100 85,7 85,7
(5A) Persones de 80 anys o més 97,2 97,2 97,2 91,2 91,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 93,2 93,2 82,1 82,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,9 91,4 91,4 72,9 73,6
(6) Treballadors essencials 89 82,4 89 48,5 51,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 88,3 88,7 69,6 71,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,6 87,1 89,6 52,4 53,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 76,2 81,4 31 32,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,2 73,5 75,8 17,7 17,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68 63 68 5,5 5,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,6 59,2 66,5 2,2 2,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,1 63,9 71,8 0,4 1,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 95,8 89,4 95,1 0 0
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,1 59 60,9 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 32,7 0 1 0 0
Total >=12 anys 86 81,3 84,4 42,8 43,7
Total >=16 anys 86,6 82,5 85,6 44,9 45,9
Total 80,1 74,1 76,9 39 39,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.