Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 99 99
(1B) Personal de residències 96 90 96,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,8 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 86,9 91,2
(4) Persones amb gran dependència 86,8 84,6 84,6
(5A) Persones de 80 anys o més 90,9 90,3 90,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,3 83,9 89,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,4 75,8 84,5
(6) Treballadors essencials 88 76,3 85,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,3 71,4 83,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 75,2 64,7 74,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 72,7 53,2 72,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71,4 46,6 70
(11A) Persones de 35 a 39 anys 62,9 44,2 61,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 58,5 43,7 57
(12) Persones de 20 a 29 anys 62,8 47,3 58,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,3 56,9 71,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,1 54,2 65,3
Total >=12 anys 78 65,5 76,5
Total >=16 anys 78,4 66,1 77
Total 70,4 59,2 69,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi