Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,6 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 98,1 88,9 98,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,9 83,3 88,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 83,3 93,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 91,4 91,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,5 86 87,8
(6) Treballadors essencials 89,2 72,6 88,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,4 76,9 86,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,3 73 83,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79 61,3 77,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,1 55,6 72,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67,3 52,3 65,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,7 47 63,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,4 49,3 67,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,5 57,8 78,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,7 54,4 64,9
Total >=12 anys 80,9 68 79,4
Total >=16 anys 81,7 68,7 80,2
Total 72,6 61 71,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi