Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,1 92,1 92,1
(1B) Personal de residències 77,7 73,7 75,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 72,7 64,9 67,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63 5 9,2
(4) Persones amb gran dependència 89,1 70,9 70,9
(5A) Persones de 80 anys o més 87,9 18 18
(5B) Persones de 70 a 79 anys 10,7 1,6 1,6
(6) Treballadors essencials 55,5 1,5 2,4
(8A) Persones de 60 a 65 anys 46,7 0,5 1,6
Total >=16 anys 18,2 5,8 6,1
Total 15,4 4,9 5,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.