Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 95 95
(1B) Personal de residències 78 70,9 72,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,9 82,8 85
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 53,3 6 9,2
(4) Persones amb gran dependència 90,4 73,5 73,5
(5A) Persones de 80 anys o més 92,5 90,5 90,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,8 50,5 51,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 75,1 2,3 2,8
(6) Treballadors essencials 65,4 0,8 2,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 67,8 3,5 5,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 21,8 1,7 2,5
Total >=16 anys 37 16,7 17,3
Total 31,5 14,2 14,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi