Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,6 97,6 97,6
(1B) Personal de residències 90,4 82,7 88,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 93,1 96,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83 9,4 22,6
(4) Persones amb gran dependència 90,5 85,7 90,5
(5A) Persones de 80 anys o més 86,4 67 67
(5B) Persones de 70 a 79 anys 7 1 1
(6) Treballadors essencials 62,6 5,9 9,3
(8A) Persones de 60 a 65 anys 52,5 0,3 1,9
Total >=16 anys 18,2 7,3 7,8
Total 15,5 6,2 6,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.