Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,3 96,4 96,4
(1B) Personal de residències 82,8 76,6 77,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,1 76,8 79,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,6 6,7 9,4
(4) Persones amb gran dependència 89,7 85,1 85,1
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 89,8 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,3 49,4 49,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 72,4 2,8 3,2
(6) Treballadors essencials 70,8 0,7 2,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,5 3,8 5,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 18,6 2,2 2,7
Total >=16 anys 36 16,6 17
Total 30,6 14,1 14,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi