Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,8 95,6 95,6
(1B) Personal de residències 83,7 76,3 76,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,9 80,6 82,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,1 4,6 7,8
(4) Persones amb gran dependència 88,5 75,3 75,3
(5A) Persones de 80 anys o més 89,2 86,4 86,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 85,9 42,3 43
(5C) Persones de 66 a 69 anys 67,8 2,3 2,7
(6) Treballadors essencials 72,9 0,6 2
(8) Persones de 60 a 65 anys 65,4 3 4,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 17,3 1,7 2
Total >=16 anys 31 12,4 12,7
Total 26,4 10,6 10,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi