Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 94,2 87,6 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 89,8 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,9 84,1 92,2
(4) Persones amb gran dependència 91,6 89,4 91
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,3 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 88,3 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 84,3 89,6
(6) Treballadors essencials 92,8 83,3 91,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 78,9 88,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,7 77,3 86,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,1 67,9 83
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,2 58,9 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,7 62,7 72,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,8 54,5 65,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,7 52,6 66,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,3 63,8 77,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,2 60,4 68,7
Total >=12 anys 84 72,3 82,2
Total >=16 anys 84,6 72,9 83
Total 75 64,5 73,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi