Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 94,7 92,2 92,3
(1B) Personal de residències 79,9 75,3 76,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,7 74,8 76,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,6 7,8 10,1
(4) Persones amb gran dependència 82,5 67,8 68,5
(5A) Persones de 80 anys o més 85,4 27,6 27,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 15,5 1,7 1,7
(6) Treballadors essencials 66,1 0,9 2,2
(8A) Persones de 60 a 65 anys 45,8 0,4 1,2
Total >=16 anys 19,9 7 7,3
Total 16,8 5,9 6,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.