Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,7 97,9
(1B) Personal de residències 93,8 87,4 93
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,4 91 95,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 85,4 93,6
(4) Persones amb gran dependència 91,4 89,9 91,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 93 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 90,1 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 84,7 89
(6) Treballadors essencials 93,2 83,6 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 80,6 89
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 79,2 87,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 69,1 82,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 59,2 78,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,4 64,7 73
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71 57,1 68,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,3 54 69
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,8 65,2 79,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,2 61,5 70,2
Total >=12 anys 84,7 74 82,9
Total >=16 anys 85 74,5 83,3
Total 77,5 67,8 75,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi