Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,5 97,7
(1B) Personal de residències 93,3 87,1 92,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,3 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 84,3 92,3
(4) Persones amb gran dependència 91,3 89,5 90,8
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,8 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 90 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 84,2 88,4
(6) Treballadors essencials 92,5 82,6 90
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,6 80 88,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,4 78,6 86,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,4 68,2 80,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,6 57,5 76,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,3 61,8 69,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,8 53,6 63,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,9 49,9 62,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,2 59,2 71,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,3 46 53,2
Total >=12 anys 83,2 72 80,2
Total >=16 anys 83,7 72,9 81,1
Total 76,2 66 73,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi