Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,7 96,8
(1B) Personal de residències 86,4 77,5 82,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,2 84,3 87,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 79,6 56,9 62
(4) Persones amb gran dependència 89,2 86,2 86,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93 91,9 92
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,6 80,9 90
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,7 15,1 20
(6) Treballadors essencials 81,1 57,9 62,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,1 38 45,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 78 49,3 54
(10A) Persones de 45 a 49 anys 65,9 1,6 8,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 54,4 1,1 14,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 26,2 1 3,2
Total >=16 anys 57,5 32,5 37,2
Total 48,1 27,2 31,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi