Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,7 97,8 91,4 91,7
(1B) Personal de residències 94,7 91 94,4 67,3 69,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,2 94,6 96,9 76,4 79,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,1 90,6 95,5 54,1 58,3
(4) Persones amb gran dependència 90,3 87,9 89,2 65,1 65,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,9 93,9 86,2 86,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93 93,3 82,1 84,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 89,3 90,7 75 77,9
(6) Treballadors essencials 94,4 88,2 93,6 47,9 50,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 87,5 90,6 68,4 73,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,7 84,5 89,1 51,2 55,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 78,1 85,4 30,6 38,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,3 73,9 82,2 18,6 28,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,5 71,1 79 9,4 11,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78 65,1 76,3 6,4 9
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,9 63,7 78,7 0,7 3,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,6 73,4 87,9 0,2 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,4 51,8 62,3 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 43 0 4,4 0 0
Total >=12 anys 88 80,1 86,3 41,9 45,5
Total >=16 anys 88,4 81,1 87,1 43,3 47
Total 83,1 73,9 79,8 38,7 42
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.