Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,1 98,2
(1B) Personal de residències 91,4 87,7 90,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 88,8 91,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,5 81,6 86,8
(4) Persones amb gran dependència 92,7 90,8 92,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 91,9 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,5 80,1 85,2
(6) Treballadors essencials 89,2 80 85,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,2 75,6 83,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,2 78,2 83,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,4 67,3 78
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,3 59,2 71,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 63,4 44,4 49,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 50,5 17,7 22,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 49,3 9,7 15,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 53,1 10,4 14,6
Total >=16 anys 78,1 63,3 68,9
Total 66,3 53,7 58,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi