Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97 97
(1B) Personal de residències 87,6 82,1 84,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,9 84,5 87,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,3 57,3 63,7
(4) Persones amb gran dependència 89,7 87,6 87,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 90,3 91,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,6 7 9,1
(6) Treballadors essencials 79,8 53,3 56,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 78,4 7,4 12
(9) Persones de 50 a 59 anys 73,4 47,7 53,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 41,9 1,4 7,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 8,5 1,2 5
Total >=16 anys 52,2 32 35,2
Total 44,1 27,1 29,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi