Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 99 99
(1B) Personal de residències 94,9 88,3 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 87,1 92,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,2 82,5 91,2
(4) Persones amb gran dependència 89,6 86,9 89,4
(5A) Persones de 80 anys o més 90,3 89,9 90
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,3 87,9 88,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,2 78,3 86,4
(6) Treballadors essencials 91,3 80,8 89,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,6 72,1 84,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,6 73,5 82,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,4 64,4 77,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,2 56,7 73,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,3 58,3 68
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,6 51,8 61,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,1 50,9 62,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,5 60,3 72,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,3 55,2 63,8
Total >=12 anys 79,5 68,5 77,8
Total >=16 anys 80,3 69,3 78,6
Total 70,5 60,8 69
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi