Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,8 98,9 95,9 96,2
(1B) Personal de residències 96,6 93,6 96,6 75 80,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 92,3 94,8 75 77,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 90,4 93,6 57,2 61,2
(4) Persones amb gran dependència 92,9 92 92,5 78,3 78,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,6 93,6 88 88,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,1 91,2 91,6 82,5 84,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,8 87 88,1 72,6 77,3
(6) Treballadors essencials 90,9 84,3 90 48,8 54,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 87 83,8 86,7 66 72,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,9 78,9 82,4 50,3 57,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,3 71,1 77,6 30,5 43
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,9 66,7 74,7 24,4 35,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,8 59,6 67,4 18 24,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,9 59,6 68,3 14,4 20,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 73 61,1 71,2 11,5 16,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,9 67,9 82 3,6 6,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,6 53,9 65,8 0,2 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,5 22,3 30,7 0 0,3
Total >=12 anys 82,7 76,1 81,5 44,4 50
Total >=16 anys 83,3 77,2 82,2 46,6 52,4
Total 77,3 70,2 75,6 40,2 45,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.