Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 96,4 87,8 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 90,1 94,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 81,1 90,8
(4) Persones amb gran dependència 91,8 88,2 90
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,9 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 82,4 94,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,6 86,1 90,8
(6) Treballadors essencials 94,5 85,7 92,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,5 80,3 90,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,3 77,4 89,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,3 68,2 87
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,1 60,9 82,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,4 66,6 74,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,3 56,8 65,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,8 54,6 64,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,9 64,2 74,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,9 52,9 59
Total >=12 anys 86,3 72,9 83,3
Total >=16 anys 87 74 84,7
Total 77 65 74,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi