Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,3 98,6 99
(1B) Personal de residències 93,7 82,1 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 89,1 93,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 87,8 91,1
(4) Persones amb gran dependència 92,2 90,9 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 93,9 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 91,7 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 83,8 87,9
(6) Treballadors essencials 89,7 81,4 87,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,4 78,9 84,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 82,9 76,5 82,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 74,4 53,1 73,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75 51,8 73,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 62,8 49,8 61
(11B) Persones de 30 a 34 anys 63,9 53 61,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,4 54,9 64,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,2 65,6 74
(13B) Persones de 12 a 15 anys 63,9 55,4 62,5
Total >=12 anys 81,3 72,4 79,9
Total >=16 anys 82,1 73,2 80,7
Total 73,3 65,3 72,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi