Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,3 96,2 96,4
(1B) Personal de residències 93 86,4 90,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93 88,3 91,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,8 76,8 84,6
(4) Persones amb gran dependència 91,7 89,9 91
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,6 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 82,1 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 83,7 88,3
(6) Treballadors essencials 91,3 81,5 86,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 78,2 86,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 87 75,4 85,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,1 64,4 80,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,9 54 72,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 64,2 47,9 52,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 48,8 18,3 23,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 43,9 3 8,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 38 2,6 6,1
Total >=16 anys 77,9 60,5 69
Total 65,8 51,1 58,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi