Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,2 98,3
(1B) Personal de residències 93,2 87,2 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,9 89,4 94,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,2 81,5 91,6
(4) Persones amb gran dependència 92 89,1 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,5 94,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94 92,7 93,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 86 89,4
(6) Treballadors essencials 92,6 82,5 91,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 77,5 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,2 72,7 84,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,1 62 79
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,5 57,1 75,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,5 53 69,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,9 47,8 63,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,9 48,3 64,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,9 61,5 75,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,9 57,1 65,9
Total >=12 anys 82,5 70,2 80,9
Total >=16 anys 83,2 70,9 81,7
Total 73,3 62,4 71,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi