Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,6 98
(1B) Personal de residències 93,9 89,6 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,3 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,4 85,5 90,6
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,1 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 92,8 91,9 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 87,1 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 84,3 88,8
(6) Treballadors essencials 92,1 84,4 90,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,1 79,3 87,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,1 77,1 85,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,6 68,9 81,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,7 58,3 76,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,2 62,4 68,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,6 52,7 60,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,3 50 59,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,5 61,1 70,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,4 55 59,5
Total >=12 anys 81,9 71,5 79,5
Total >=16 anys 82,6 72,4 80,5
Total 73,3 64 71,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi