Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,8 98,2
(1B) Personal de residències 92,3 82,6 91,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 88,2 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,8 80,1 88,4
(4) Persones amb gran dependència 89,9 88,5 89,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,8 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 82,9 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,9 82,7 89,1
(6) Treballadors essencials 90,7 80,2 88,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 75,9 87,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 75,2 84,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81 65,1 79,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78 52,3 76,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,2 58,4 68,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,1 50,9 62
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,4 46,8 59,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,4 57,6 69,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,1 50,2 56,9
Total >=12 anys 81,2 67,9 78,6
Total >=16 anys 82 68,9 79,8
Total 71,8 59,9 69,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi