Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,5 98,6 93,9 94
(1B) Personal de residències 94,2 90,2 94 66 68,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 92,4 95,6 71,4 73,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 88,6 94,3 52,8 58,4
(4) Persones amb gran dependència 89,8 85,3 86,7 66 66,6
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 95 95 88,9 89
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,7 94 84,8 85,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 88,4 89,8 72,7 74,9
(6) Treballadors essencials 94 87,5 93,4 51 54,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 84,7 89,4 63,1 68,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 78,7 86,3 44,3 49,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 70,8 82,1 24,9 32,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,4 66,5 78,8 16,5 23,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 62,2 74,9 7,3 12,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,3 58,1 70,8 4,9 10
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,5 59,3 74,6 0,5 4,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,2 68,9 82,7 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,4 47,5 57,7 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 32,2 0 4,3 0 0
Total >=12 anys 85,8 75,9 83,8 39,3 43,1
Total >=16 anys 86,7 77,5 85,2 41,4 45,4
Total 79,1 68,2 75,6 35,3 38,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.