Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 96,8 96,8
(1B) Personal de residències 87,6 81,3 83,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,3 83,3 86,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,6 56 60,2
(4) Persones amb gran dependència 89,7 87,2 87,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93 91,9 92
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 85,5 90,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,1 5,8 8,2
(6) Treballadors essencials 77,1 53,6 56,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 80,3 6,2 10,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,5 36,7 40,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 39,1 1,3 3,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 3,7 1 1,5
Total >=16 anys 49,9 28,5 30,6
Total 42,5 24,2 26
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi