Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 93,1 86,9 92,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 87,4 92,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,1 82 90,2
(4) Persones amb gran dependència 90 87,2 89,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 86,4 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 85,8 89,4
(6) Treballadors essencials 90,1 80,3 88,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 78,7 87,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,7 75,9 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,5 67,8 81,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,6 59 77,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,5 58,3 70,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,2 49,5 63,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,2 49,5 64,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,5 60,2 75,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,7 56,9 65,4
Total >=12 anys 82,9 71 81,2
Total >=16 anys 83,7 71,8 82,1
Total 73,3 62,8 71,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi