Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,4 94,9 95
(1B) Personal de residències 84,1 79,3 80,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85,9 76,8 79,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,9 9,5 12,2
(4) Persones amb gran dependència 87,7 84,3 84,7
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 89,3 89,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 84,7 42,2 43,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71,7 3,5 3,9
(6) Treballadors essencials 71 1,2 2,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 70,5 4,3 6,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 4,6 1,9 2
Total >=16 anys 31,6 14,6 15,1
Total 26,6 12,2 12,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi