Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98,2
(1B) Personal de residències 94,1 86,9 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 91,5 96,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 83,3 92,8
(4) Persones amb gran dependència 90,5 87,1 89,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,6 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,4 85 90,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 78,6 87,3
(6) Treballadors essencials 93,3 83,1 91,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,6 76,5 87,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 73,3 85,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,6 64,5 80,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,1 54,9 75,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,9 58,1 69,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,8 50,8 64,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,2 49 65,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81 61,9 78,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,9 60,5 70,8
Total >=12 anys 81,3 67,3 79,3
Total >=16 anys 81,5 67,6 79,6
Total 73,5 60,9 71,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi