Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,8 96,8
(1B) Personal de residències 87,3 80,8 82,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89 84 86,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,4 59,7 62,2
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90 90,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 92,7 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 85,3 92
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,2 6 7
(6) Treballadors essencials 67,8 36,8 39,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 83 5,7 9,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,2 37,9 40,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 38,4 1,1 2,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 5,9 1 1,6
Total >=16 anys 49,9 27 28,8
Total 41,5 22,5 24
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi