Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,8 97,9
(1B) Personal de residències 93,5 87,7 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,8 90 94,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 84,2 90
(4) Persones amb gran dependència 92,2 89,8 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 94 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 87,4 94,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 86,9 89,3
(6) Treballadors essencials 93,6 84,4 91,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 81,4 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 79,9 88,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,3 68,4 84
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,1 58,4 78,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,8 63,5 69,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,8 54,9 61,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,9 53,9 62,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,8 66,1 75,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73 55,3 62,7
Total >=12 anys 84,2 72,9 81,5
Total >=16 anys 84,9 74 82,7
Total 74,4 64,4 72
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi