Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,1 96,9 96,9
(1B) Personal de residències 80,8 73,9 75,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,3 84,8 87,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,8 58,6 65,5
(4) Persones amb gran dependència 90,6 88,1 88,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92,5 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,6 89,3 90,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,6 10,2 15,3
(6) Treballadors essencials 75,2 55 58,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 76,7 23 30
(9) Persones de 50 a 59 anys 70,9 39,6 43,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 54,7 0,8 4,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 32,6 0,5 3,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 2,3 0,7 1,2
Total >=16 anys 53,8 31,7 34,2
Total 45,6 26,9 29
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi