Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 98,2 98,3 95,6 95,9
(1B) Personal de residències 95,5 92,4 95,5 75,2 77,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,6 95,6 97,2 77,2 79,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,5 93,5 95,7 64,3 70,2
(4) Persones amb gran dependència 90,1 89,1 89,9 71,4 71,8
(5A) Persones de 80 anys o més 96 95,7 95,8 91,4 91,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 94,8 95,1 87,7 90,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 91,9 93,1 81,6 84,9
(6) Treballadors essencials 95,7 91,6 95,2 58,2 63,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,1 90,4 92,7 74,1 80,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,1 87,4 91,7 58,3 67,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,6 81 89 40,2 54,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,3 78,1 86,4 32,4 43,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,6 76,6 82,4 27,3 31,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,1 70 77,6 21,9 26,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,6 69,2 79,7 16,6 21,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 91,1 77,5 90,2 7 9,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,4 65,7 76,3 0,2 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 47 30,6 36,6 0 0
Total >=12 anys 89,8 83,1 88,7 48,5 54,6
Total >=16 anys 90,3 84,1 89,4 51,2 57,6
Total 83,8 76,8 82,2 43,6 49,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.