Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,1 98,1 94,9 95,4
(1B) Personal de residències 95,2 93,9 95,1 72,3 76,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95 97,1 77,2 81
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,6 92,4 95 63,3 69,2
(4) Persones amb gran dependència 89,7 85,3 87,3 64,3 66,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,3 94,3 89,9 90,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,2 93,8 78,3 88,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 90,6 91,7 80,1 84,3
(6) Treballadors essencials 95,8 92,5 95,2 62,7 67,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,5 90 92 73,8 80,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,4 87,3 90,9 61,3 69
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,7 81,8 88 44,7 57,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,1 76,6 84,2 34,8 47,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,4 73,7 79,1 29,5 34,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79 70,2 77,2 23,9 29,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,2 69,4 79,3 18,1 24,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,1 78,1 87,6 7,7 10,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,4 67,3 75,8 0,3 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 50,7 33 38,6 0 0,2
Total >=12 anys 88,9 82,8 87,6 48,8 55,6
Total >=16 anys 89,3 83,7 88,3 51,7 58,8
Total 82,9 76,2 81 43,6 49,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.