Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,8 98
(1B) Personal de residències 92,9 86,8 92,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,5 88,9 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,6 80,7 90,4
(4) Persones amb gran dependència 91,6 88,2 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,2 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 92,3 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,7 85,3 88,6
(6) Treballadors essencials 92,1 82 90,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,3 76,6 86,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 84 71,7 82,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,4 60,5 76,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,5 55 72,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,8 49,8 65,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,2 43,8 58,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,5 44,3 59,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,7 56,7 68,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,3 47,6 55,2
Total >=12 anys 80,7 68 78,1
Total >=16 anys 81,5 69,1 79,3
Total 71,8 60,5 69,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi