Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,6
(1B) Personal de residències 94 89,7 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 90,3 95,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 85,9 93,4
(4) Persones amb gran dependència 94 92,3 94
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,9 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 92,9 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 85,5 89,8
(6) Treballadors essencials 93,4 84,4 92
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 80,8 89,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,8 80,8 88,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,1 72,8 85,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83 67,1 81,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,5 67,1 74,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,7 59,1 68,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 73 57,2 70,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,4 69,5 82,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,9 68,1 75,7
Total >=12 anys 86,1 76,8 84,8
Total >=16 anys 86,6 77,3 85,3
Total 76,9 68,6 75,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi